VCJapanese - Huấn luyện viên tiếng Nhật cuả bạn

GỬI ĐĂNG KÝ

Họ và tên *

Số điện thoại *

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the Safe Area as possible (within the guides)UngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroup.Save asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked.100px.SVG

Email *

7 ngày luyện phản xạ và thực hành giao tiếp N4

Bật phản xạ giao tiếp hàng ngày chỉ trong 3 s

ĐĂNG KÝ NGAY

7 ngày huấn luyện cùng VCJapanes bạn sẽ được gì:

BẠN ĐANG

VÀ BẠN MUỐN...

Đi làm sợ gặp người Nhật phải trông chờ vào Sempai giải nguy 

Quá bận rộn nên không có nhiều thời gian để học, tốn nhiều tiến bạc học ở trung tâm, học online mà không hiệu quả.

Sợ nói sai, nói xong sợ người khác không hiểu gì, không hiểu người khác nói

Không có người hướng dẫn luyện nói, lười biếng ôn thi vì không có ai giám sát.

Học lúc mình rảnh, tại bất kể nơi nào mình muốn, với học phí tối ưu nhất, hiệu quả trong thời gian ngắn nhất

Luyện tập đầy đủ phản xạ giao tiếp, kỹ năng nghe và thực hành giao tiếp hiệu quả 

Có các huấn luyện viên hướng dẫn luyện tập phản xạ giao tiếp và chữa các lỗi phát âm và dùng từ sai.

Tự tin vào chính mình nói chuyện với người nhật trong công việc hàng ngày

7 ngày luyện phản xạ và thực hành giao tiếp N4

Được các Huấn luyện viên giám sát, hỗ trợ quá trình luyện tập trong vòng 7 ngày.

chart_bar_increase_3Created with Sketch.

Tăng phản xạ giao tiếp và bật giao tiếp trong 3s với các tình huống thường ngày

Không có bài tập về nhà - Ôn luyện ngay tai lớp

file_081-collection-text-document-paper-files-docCreated with Sketch.

Lộ trình cấp tốc 7 ngày phản xạ giao tiếp trong 3s

ĐĂNG KÝ NGAY

Listen Music

Thực hành luyện tai bắt key word 7 tình huống giao tiếp thông dụng nhất tại Nhật

GỬI ĐĂNG KÝ

NHẬP THÔNG TIN
ĐỂ ĐĂNG KÝ

Họ và tên *

Số điện thoại *

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the Safe Area as possible (within the guides)UngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroup.Save asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked.100px.SVG

Email *

Liện Hệ

Hotline: 0969.396.333

Email: 

Đăng ký thành công!

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm